Posted on

Vattenläcka i taket 

Om det regnat, snöat och blåst under flera dagar, kan det uppstå en vattenläcka i taket. En läcka kan även uppstå på grund av andra orsaker, därför bör du kontrollera taket med jämna mellanrum, och alltid efter ett regn- och snöoväder. En läcka kan snabbt bli stor, och då kan vatten kommer in i bostaden. Händer det måste du åtgärda det omgående, innan skadan blir större och kostnaden drar iväg. Har det gått så långt att det droppar ner på golvet, bör du direkt kontakta en VVS-firma som kan komma och laga läckan. 

Så här inspekterar du taket 

Ta med en ficklampa och lys med den mot yttertakets insida. Om det trängt in fukt, ser du det som fuktmärken på insidan av taket. Det är inte alltid som skadan sitter vid dessa fuktmärken, den kan sitta en liten bit ovanför. Skorstenen är en viktig plats och den bör undersökas extra noga, så även i områden omkring de röregenomgångar och takfönster som finns. Vid den skarv som alltid finns mellan huset och tänkbara tillbyggnader är taket mycket känsligare och svagare än på andra ställen. Att den delen är svagare beror på att nya och gamla byggnader ofta rör sig på helt olika sätt, och då kan det bildas sprickor. 

Innan du kontrollerar takets utsida, bör du se till att alla takpannor ligger korrekt. Är ditt hustak byggt med takpapp, är det extra viktigt att du kontrollerar att inte pappen lossat i några skarvar, om så är fallet bör du direkt laga alla som är skadade med asfaltsklister, och papperspik. Äger du ett fritidshus, som ligger en bit bort från ditt vanliga boende, och du inte kan åka dit regelbundet för att kontrollera om en läcka uppkommit, är det bra att ha tätningsmassa som är vattenfast, kraftig plastfolie eller asfaltklister hemma, för att fort åtgärda skadan, innan ett VVS-företag som har specialutbildning får laga vattenläckaget i taket. 

Att åtgärda innan du får proffshjälp 

Om du upptäcker att det läcker från taket, ställ gärna en hink på golvet där vattnet kan droppa ner, så har det gjorts långt tillbaka i tiden, och det fungerar fortfarande bra för att ta bort hussvamp. Det är även väldigt viktigt att du torkar upp eventuellt vatten som runnit ner på golvet, mattor och stänkt på tapeter. Det bästa sättet för att lokalisera läckan är att du tar en ficklampa och lyser i taket. När du upptäckt läckan, är det mycket viktigt att du direkt ringer ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan. Du måste även dokumentera skadorna, genom att skriva upp datum, tiden när skadan uppstod, hur vädret var, och glöm inte att fotografera. Denna skadeanmälan ska vara registrerad hos försäkringsbolaget, innan du får börjar att reparera. 

Så ska en läcka i taket lagas 

När du hittar skadan i taket, ska du genast frilägga det område som ska lagas, och täcka över skadan med till exempel en presenning, stora plastsäckar eller takpapp som är självhäftande. Fäst därefter presenningen eller dylikt med plåt, som du formar över reglarna, för att vatten inte ska tränga in. Du kan också använda silikon, som även det är ett bra skydd innan läckan är åtgärdad.