Posted on

Vanliga misstag i samband med köksrenovering

Att ge sig på en badrumsrenovering på egen hand är ingen enkel uppgift. Otroligt många moment ska utföras och det är viktigt att allt görs på rätt sätt. Att göra fel innebär i flera fall att man måste riva upp och göra om, något man såklart vill undvika. Nedan följer vanliga misstag som ofta sker vid badrumsrenovering, samt hur man ska tänka och göra för att undvika dom.

Felmontering av golvbrunn

För att genomföra en badrumsrenovering på egen hand behöver man goda kunskaper. Det finns mycket att tänka på och hur golvbrunnen monteras är en av sakerna. Det är inte helt ovanligt att den monteras på ett felaktigt sätt, så att anslutningen till tätskiktet inte håller tätt.

Om så är fallet löper man stor risk att drabbas av fuktskador och för att undvika detta kan det vara klokt att ta hjälp av en hantverkare när man ska skapa ett nytt kök huddinge. På så vis kan man försäkra sig om att arbetet blir korrekt utfört samt att man får garanti. Misstänker man att man har en golvbrunn som är felaktigt monterad och inte håller tätt kan man kontakta en oberoende besiktningsman som kan avgöra om det finns risk för skador eller inte.

Inte tillräcklig lutning

Ett annat ganska vanligt fel bland dom som väljer att genomföra sin badrumsrenovering på egen hand är att golvet inte har en tillräcklig lutning mot golvbrunnen.  Även detta kan orsaka stora fuktskador då vattnet inte rinner undan som det ska. Upptäcker man felet först efter att badrummet är klart finns tyvärr inget annat alternativ än att göra om och gör rätt.

För att undvika felet är det viktigt att man kontrollerar golvets lutning redan innan man lägger tätskiktet. Det är såklart också viktigt att man tar reda på vilken lutning som gäller innan man börjar för att resultatet ska kunna bli korrekt. Känner man sig osäker kan det även här vara läge att anlita hjälp så att man vet att allt blir som det ska.

Tätskikt saknas

I moderna badrum med vägghängd WC händer det att man missar att sätta tätskikt bakom denna, något som är väldigt viktigt att man gör redan från början. Spolcisternen är i det här fallet inbyggd och därför måste det även finnas ett tätskikt för att renovera kök om ett läckage skulle uppstå.

Det händer också att det begås betydligt större misstag än så – statistik har nämligen visat att vissa som genomför en köksrenovering på egen hand helt missat eller struntat i att använda tätskikt över huvud taget. Detta kan såklart ge stora konsekvenser och man bör se till att ta reda på vilken typ av tätskikt som krävs för olika typer av material innan man påbörjar sin renovering.

Är man osäker på något eller flera moment kanske det inte är någon bra idé att genomföra en badrumsrenovering på egen hand. Det är trots allt inte bara badrummet i sig som riskerar att skadas av vatten och fukt utan också andra delar av bostaden. Har man dessutom gjort fel och en skada skulle uppstå finns en övervägande risk att hemförsäkringen inte kommer gälla.