Posted on

Renovera huset – att hålla koll på under processen 

När det är dags att renovera huset är det många bollar att hålla i luften. Det är viktigt att du i tidigt skede skapar dig en överblick över processen för renoveringen – för att du ska ha full koll på läget och kontroll över arbetet. För att säkerställa att renoveringsarbetet går effektivt och smidigt gäller det att ha en bra och tydlig överblick över allt som ska göras via hemsida. 

  1. Planera i god tid

Första steget för en lyckad husrenovering är att börja planera i god tid. Innan projektet påbörjas är det viktigt att du lägger upp en grov plan för omfattningen av arbetet. Därefter kan du detaljplanera mer allt eftersom. 

  1. Sätt budgetramar

Nästa steg är att sätta budgetramar för renoveringen. Du måste veta hur mycket pengar du har att röra dig med och spendera under renoveringen. Sätt därför upp en budget för att säkerställa att du har de pengar som krävs för att finansiera alla delar av renoveringen. Lägg mycket krut på att lägga upp en budget och ta gärna hjälp av någon kunnig om du känner dig osäker. Kom ihåg att lägga till en post som är avsedd för oförutsägbara händelser, så du har ett skyddsnät om något går snett eller uppkommer under renoveringens gång. 

  1. Jämför potentiella entreprenörer

Anbudsprocessen kan vara tidskrävande och ansträngande. Det är dock viktigt att ta denna process på stort allvar om du vill hitta bästa möjliga entreprenör för att arbeta med ditt renoveringsprojekt. Kom ihåg att göra en bakgrundkontroll av samtliga potentiella aktörer. Ta in flera anbud från ett flertal olika företag i branschen. Detta möjliggör för dig att jämföra offerterna och ta reda på vilket företag som är mest prisvärt. Tänk dock på att priset bara är en aspekt som är bra att titta på. I viss mån får du vad du betalar för. Därför är den billigaste entreprenören kanske inte att föredra alla gånger, det beror helt enkelt på övriga egenskaper och förutsättningar hos företaget. 

  1. Skriv ett kontrakt

När du anlitar en entreprenör är det viktigt att du skriver ett juridiskt bindande kontrakt. I kontraktet bör det tydligt framgå exakt vad som ska utföras och vad varje delmoment kostar. 

  1. Tydlig dialog med entreprenören

Nyckeln till ett bra samarbete är tydlig och klar kommunikation. Se till att föra regelbunden och tydlig kommunikation med din entreprenör för att undvika potentiella konflikter och missförstånd. 

  1. Genom en slutbesiktning

Efter arbetet är slutfört är det bra att ta in en extern besiktningsman som utför en slutbesiktning. Slutbesiktningen går ut på att besiktningsmannen inspekterar och säkerställer att det avtalade arbetet är genomfört korrekt enligt avtalet. Om misstag och fel upptäcks ska dessa åtgärdas innan du betalar några fakturor till entreprenören.