Posted on

Orsaker, symptom och tecken på fuktskador 

Fuktskador är ett otroligt vanligt problemområde för folk i Sverige. Framförallt i fuktdrabbade utrymmen så som i badrum, källare och vind frodas fukt. Dessa utrymmen är särskilt viktiga att hålla koll på för att snabbt upptäcka en fuktskada om den väl uppkommer. Eftersom det är så pass vanligt att få problem med fuktskador någon gång i livet är det helt enkelt något man i princip får räkna med. Om du väl råkar ut för en fuktskada eller vattenskador som leder till problematik med mögel kan du få hälsobesvär som inte är speciellt roliga. 

Mögel och fukt kan orsaka hälsobesvär 

Om fuktskador inte hanteras snabbt finns det en stor risk för att mögel växer till sig. Mögel och fukt kan i sin tur på lång sikt bryta ned inrednings- och byggmaterial, vilket kan leda till att farliga, kemiska ämnen sprids i luften. Det är i detta skede mögel och fukt kan orsaka rena hälsobesvär. 

Symptom och orsaker 

Den absolut vanligaste orsaken till att mögel bildas i en inomhusmiljö är att tak, golv eller väggar är fuktskadade. Dålig ventilation är ofta en bidragande faktor till att mögel bildas och det är extra vanligt förekommande i utrymmen som är dåligt ventilerade. Några andra vanliga orsaker till att fukt och mögel bildas i en bostad är: 

 • Att fuktiga material byggs in i en fastighet. 
 • Att bostaden består av otillräckligt kapillärbrytande material som finns under bottenplattan i en bostad. 
 • Att krypgrunden inte är tillräckligt väl ventilerad. 
 • Att grunden inte är dränerad ordentligt. 
 • Att trä kommit i kontakt med fukt inuti bottenplattan. 
 • Att huset inte är tillräckligt ventilerat. 
 • Att stuprör eller tak läcker. 

Tecken på fuktskador 

För att kunna förebygga fuktskador är det viktigt att veta vilka tecken man bör hålla utkik efter. Några vanliga tecken fuktskada är följande: 

 • Fuktfläckar 
 • Missfärgningar 
 • Bubblor i tapeten 
 • Bubblor i golvmattan 
 • Flagnad färg 
 • Lossnade färg 
 • Unken lukt 

Förebyggande åtgärder 

Du kan genom att vidta vissa förebyggande åtgärder förebygga att fukt- och mögelskador uppstår. 

 • Håll det rent och fint under badkar och i golvbrunnen. Dessa områden är särskilt utsatta för fukt- och mögelangrepp och bör därför hållas efter extra noga. 
 • Håll golvet torrt i badrummet och använd duschdraperi för att minimera mängden fukt i badrummet. 
 • Öppna eventuellt fönster och dörr efter bad och dusch för att vädra ut rummet ordentligt. 
 • Om det är möjligt är det bra att undvika att blöt tvätt hängs i badrummet. 
 • Kontrollera badrummets ventilation regelbundet för att se till att den fungerar som den ska. 
 • Borra helst inte i badrummet över huvud taget, framförallt inte i närheten av duschen. Då kan vatten nämligen ta sig in i väggen och orsaka fuktskada. 
 • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar torktumlare eller tvättmaskin för att de ska vara medvetna om vilka risker det kan medföra. 
 • Se till att ventilationen i hela fastigheten är väl fungerande. Vädra regelbundet för att hålla luften ren och fräsch i bostaden.