Posted on

Gör webbyrå-behovsanalys – innan du ber om digital hjälp

Vilken webbyrå som du bör anlita beror helt på vilken behov du har. Kanske räcker det med att låta grannen hjälpa till med hemsidan – eller behövs en stor och komplett webbyrå? Gör en behovsanalys så blir det lättare att välja rätt väg.

  1. Vad är målet med webbplatsen?

Du vill ha en ny webbplats – men av vilken anledning? Vad är det egentligen som är primärt viktigt med sidan? Utgå inte bara från dig själv utan tänk även på besökarna. Vilka är det som besöker sidan och vilka behov har de? Har du en E-handel kanske flera olika betalningslösningar står i fokus. Är det istället politisk information är målet att det delas och påverkar människor som läser det.

Skriv ner vilka behov du anser att webbplatsen har, fråga sedan vänner och kunder. Låt även din webbyrå komma med frågor då de är väl insatta i vad många glömmer.

  1. Behövs enbart webbplats – eller även service?

Många tänker enbart att de vill ha en ny webbplats men glömmer bort att webbplatsen sedan behöver uppdateras och underhållas. Önskar du inte utföra det själv kan din webbyrå ta hand om detta arbete. Det är en av de vanligaste tjänsterna som kan tecknas och ofta ingår det exempelvis 12 månaders uppdateringar inom kostnaden för webbplatsen.

Självklart blir det däremot dyrare i längden om du ska låta en webbyrå ta hand om samtliga uppdateringar. Det kan låta smidigt men se till att även själv kunna gå in på webbplatsen och göra ändringar. Så du inte behöver betala för varje ord som måste ändras.

  1. Vad har du för budget?

Bestäm dig i förväg för vilken budget som finns för projektet. Självklart kommer en webbyrå vilja diskutera olika prisnivåer och säga att man ”får vad man betalar för” men samtidigt måste man se till sin egen ekonomi.

Här får man beräkna eventuella extrainkomster som kan skapas. En hemsida är ett slags skyltfönster för ett företag. Med ett dåligt skyltfönster kommer inte ens kunderna att gå in i butiken. Så med en ny webbsida kanske antalet kunder kan öka vilket i längden ökar omsättning och vinst.

Är det däremot en förening eller organisation som enbart vill nå ut med information till sina medlemmar kommer en snyggare hemsida inte nödvändigtvis öka inkomsten för företaget. Då blir det även tydligare hur stor summa som kan läggas på den nya webbplatsen och kringliggande tjänster.